Xác định Phạm vi Số

Bạn có thể tự động đánh số các mục tương tự, như đoạn trích dẫn, trong tài liệu.

  1. Gõ đoạn văn bản cho đó bạn muốn đánh số, v.d. "Trích dẫn số".

  2. Chọn Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Biến số.

  1. Nhắp "Phạm vi số" trong danh sách Kiểu .

  2. Đánh "Quotation" trong hộp Tên .

  3. Làm một trong các hành động này:

  1. Nhấn vào Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Đánh số và Kiểu dáng Đánh số

Thêm chấm điểm

Đánh Số

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Kết hợp Danh sách Đánh số

Sử dụng Phụ đề