Bật/tắt Khả năng Nhận ra Số trong Bảng

LibreOffice có khả năng tự động định dạng ngày tháng bạn đã gõ vào bảng, tùy theo thiết lập Miền được ghi rõ trong hệ điều hành.

Làm một trong các hành động này:

- LibreOffice Writer - Table