Sử dụng Phím tắt (Khả năng Truy cập LibreOffice Writer)

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Nhấn phím +<ký tự gạch chân> để mở một menu. Trong một menu đã được mở, nhấn ký tự gạch chân để chạy lệnh đó. Ví dụ nhấn +H để mở thực đơn Chèn và nhấn T để chèn một bảng.

Để mở trình đơn ngữ cảnh (trình đơn tự mở khi bạn nhấn-phải vào tài liệu), bấm Shift+F10. Để đóng trình đơn ngữ cảnh, bấm phím Esc.

Chèn Phần

 1. Chọn lệnh Xem > Thanh công cụ > Chèn để mở thanh công cụ Chèn.

 2. Nhấn F6 tới khi tiêu điểm đặt trên thanh công cụ Chuẩn.

 3. Bấm phím mũi tên bên phải đến khi biểu tượng Phần được tô sáng.

 4. Bấm phím mũi tên bên dưới, sau đó bấm phím mũi tên bên phải để đặt độ rộng của phần bạn muốn chèn.

 5. Bấm phím Enter.

 6. Bấm phím chức năng F6 để đặt con trỏ bên ngoài tài liệu.

Chèn Bảng văn bản

 1. Nhấn F6 tới khi tiêu điểm đặt trên thanh công cụ Chuẩn.

 2. Bấm phím mũi tên bên phải đến khi biểu tượng Bảng được tô sáng.

 3. Bấm phím mũi tên bên dưới, sau đó sử dụng các phím mũi tên để chọn số cột và hàng bạn muốn tạo trong bảng.

 4. Bấm phím Enter.

 5. Bấm phím chức năng F6 để đặt con trỏ bên ngoài tài liệu.

Shortcuts (LibreOffice Accessibility)

Các phím tắt cho LibreOffice Writer