Kết hợp Danh sách Đánh số

Bạn có thể kết hợp các danh sách đánh số để làm một danh sách đánh số liên tiếp riêng lẻ.

Để kết hợp các danh sách đánh số liên tiếp:

  1. Tô sáng mọi đoạn văn trong các danh sách.

  2. Trên thanh Định dạng, nhắp vào biểu tượng Bật/Tắt đánh số hai lần.

Để tạo danh sách đánh số từ các đoạn văn không kề nhau :

  1. Ấn giữ phím Ctrl, sau đó kéo vùng chọn trong đoạn văn đánh số thứ nhất. Chỉ cần tô sáng một ký tự.

  2. Cứ ấn giữ phím Ctrl, và kéo vùng chọn trong mỗi đoạn văn đánh số của những danh sách bạn muốn kết hợp.

  3. Trên thanh Định dạng, nhắp vào biểu tượng Bật/Tắt đánh số hai lần.

Đánh số và Kiểu dáng Đánh số

Thêm chấm điểm

Đánh Số

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Sử dụng Phụ đề

Xác định Phạm vi Số