Chèn đồ họa từ bộ sưu tập bày bằng cách kéo và thả

Từ Bộ sưu tập, bạn có thể kéo và thả đối tượng vào tài liệu văn bản, bảng tính, bản vẽ hay trình chiếu.

Để thay thế đối tượng đã chèn vào tài liệu từ Bộ sưu tập, ấn giữ tổ hợp phím Shift+Ctrl, sau đó kéo đối tượng khác từ Bộ sưu tập và thả lên đối tượng cần thay.

Chèn Đồ Họa

Chèn Đồ Họa Từ Tập Tin

Chèn Ảnh đã Quét

Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản

Editing Graphic Objects