Thụt Lề Đoạn Văn

Biểu tượng Ghi chú

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Bạn có thể thay đổi khoảng thụt lề cho đoạn văn hiện tại, hay cho các đoạn văn đã chọn, hay cho một Kiểu dáng Đoạn văn.

Biểu tượng Gợi ý

Cũng có thể đặt khoảng thụt lề bằng thước đo. Để hiển thị thước đo, chọn lệnh Xem > Thước.


Khoảng thụt lề được tính tương ứng với lề bên trái và bên phải trang. Nếu bạn muốn đoạn văn mở rộng vào lề của trang, gõ số âm.

Khoảng thụt lề khác nhau đối với hướng viết. Chẳng hạn, xem giá trị thụt lề « Phía trước văn bản » đối với ngôn ngữ viết từ bên trái qua bên phải. Cạnh bên trái của đoạn văn được thụt lề tương ứng với lề bên trái trang. Đối với ngôn ngữ viết bên phải qua bên trái, cạnh bên phải của đoạn văn được thụt lề tương ứng với lề bên phải trang.

For a hanging indent, enter a positive value for Before text and a negative value for First line.

Định dạng > Trang > Thụt lề và Giãn cách

Sử dụng Thước đo

Mẫu và Kiểu dáng