Trong khi gõ

Tự động định dạng tài liệu trong khi bạn gõ. Để thiết lập các tùy chọn về định dạng, chọnCông cụ - Tự động Sửa lỗi, và nhấn thẻ Tùy chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing


Bạn có thể sử dụng chức năng Tự động Sửa lỗi để định dạng các tài liệu dạng văn bản và các tập tin thuần văn bản mã ASCII, nhưng không áp dụng được với các kí tự mà bạn đã định dạng bằng tay. Tự động điền nốt từ chỉ xuất hiện sau khi bạn gõ một từ lần thứ hai trong cùng một tài liệu.

Biểu tượng Gợi ý

Để hoàn tác Tự động Sửa gần nhất, chọn lệnh Sửa - Hủy bước.


Những Quy tắc Tự động Sửa Khác