Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles

+O

Trên thanh Định dạng, nhấn vào

Icon

Styles


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview to false.

Áp dụng kiểu dáng như thế nào :

  1. Lựa chọn đoạn văn bản. Để áp dụng một Kiểu dáng Ký tự cho một từ, nhấn vào từ đó. Để áp dụng một Kiểu dáng Đoạn văn, nhấn chuột vào đoạn văn đó.

  2. Double-click the style in the Styles window.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể đặt các phím tắt cho các Kiểu dáng dưới mục trình đơn Công Cụ > Tùy biến > (thẻ) Bàn Phím.


The Styles toolbar contains icons for formatting your documents:

Phân loại kiểu dáng

Icon

Kiểu đoạn văn

Hiển thị các kiểu định dạng cho các đoạn văn bản. Sử dụng các kiểu đoạn văn để thực hiện cùng một định dạng, ví dụ như phông, cách đánh số và bố trí cho các đoạn văn trong tài liệu của bạn.

Icon

Kiểu dáng Ký tự

Hiển thị kiểu định dạng cho các kí tự. Sử dụng kiểu kí tự để áp dụng kiểu phông cho các vùng được chọn trong đoạn văn bản.

Icon

Kiểu dáng khung

Hiển thị kiểu dáng định dạng cho các khung Sử dụng kiểu dáng khung để định dạng vị trí và bố trí của khung.

Icon

Kiểu dáng Trang

Hiển thị kiểu dáng định dạng cho các trang. Sử dụng kiểu dáng trang để quyết định lớp trang, bao gồm sự xuất hiện của phần đầu/chân trang.

Icon

Kiểu dáng danh sách

Hiển thị kiểu dáng định dạng cho các danh sách được đánh số hoặc có dấu đầu dòng. Sử dụng kiểu dáng danh sách để định dạng các ký tự con số và dấu đầu dòng và xác định chỗ thụt vào đầu dòng.

Icon

Chế độ Định dạng Tô đầy

Applies the selected style to the object or text that you select in the document. Click this icon, and then drag a selection in the document to apply the style. To exit this mode, click the icon again, or press Esc.

Icon

Kiểu dáng mới từ vùng chọn

Mở một thực đơn nhỏ với nhiều lệnh hơn.

Kiểu dáng mới từ vùng chọn

Tạo ra một kiểu dáng mới dựa trên kiểu định dạng của đoạn văn bản, trang hoặc vùng bạn đang chọn hiện tại.

Cập nhật kiểu dáng

The manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window.

Nạp Kiểu dáng

Mở hộp thoại Nạp kiểu dáng để nhập các kiểu dáng từ một tài liệu khác.

Biểu tượng Gợi ý

Nhiều thông tin hơn về Kiểu dáng.


Kiểu dáng đã áp dụng

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.