Thay đổi Kích cỡ và Di chuyển Khung và Đối tượng bằng Bàn phím

Bạn cũng có khả năng dùng bàn phím để thay đổi kích cỡ và di chuyển các khung và đối tượng đã chọn.

Để di chuyển một khung hoặc đối tượng đã chọn, bấm một phím mũi tên. Để di chuyển theo một điểm ảnh, ấn giữ phím , trong khi bấm phím mũi tên.

Để thay đổi kích cỡ của một khung hoặc đối tượng đã chọn, trước tiên bấm tổ hợp phím Ctrl+Tab. Giờ này một của những móc đang nháy để ngụ ý nó được chọn. Để chọn móc khác, bấm Ctrl+Tab lần nữa. Bấm phím mũi tên để thay đổi kích cỡ theo một đơn vị lưới. Để thay đổi kích cỡ theo một điểm ảnh, ấn giữ phím , trong khi bấm phím mũi tên.

The increment by which you move an object with the keyboard is determined by the document grid. To change the properties of the document grid, choose - LibreOffice Writer - Grid.

Sử dụng Phím tắt (Khả năng Truy cập LibreOffice Writer)