Bố trí Web

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Bố trí Web.

Trên thanh Công cụ, hiệu lực

Icon

Web