Bộ điều hướng

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Bộ điều hướng

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

Bật/tắt Bộ điều hướng


Để mở Bộ điều hướng, chọn lệnh Xem > Bộ điều hướng. Để di chuyển Bộ điều hướng, kéo thanh tiêu đề của nó sang cạnh bên trái hay bên phải của vùng làm việc. Để gỡ neo Bộ điều hướng, nhấn đúp vào vùng rỗng của nó.

Nhấn vào dấu cộng (+) bên cạnh phân loại trong Bộ điều hướng để xem các mục trong phân loại đó. Để xem tổng số mục trong cùng phân loại, đặt con trỏ chuột ở trên phân loại trong Bộ điều hướng. Để nhảy trực tiếp tới một mục nào đó trong tài liệu, nhấn đôi vào mục đó trong Bộ điều hướng.

Để nhảy tới mục kế tiếp hay về mục trước trong tài liệu, nhấn vào biểu tượng Điều hướng để mở thanh công cụ Điều hướng, nhấn vào phân loại của mục đó, sau đó nhấn vào mũi tên bên trên hay bên dưới.

Biểu tượng Ghi chú

Phần bị ẩn của tài liệu thì được hiển thị màu xám trong Bộ điều hướng và hiện nhãn "Bị ẩn" khi bạn đặt con trỏ chuột qua đó. Cũng vậy đối với nội dung phần đầu/chân trang của Kiểu dáng Trang không được dùng trong tài liệu, và các nội dung ẩn trong bảng, khung văn bản, đồ họa, đối tượng OLE và chỉ mục.


Toggle Master View

Chuyển đổi giữa ô xem chủ và ô xem chuẩn nếu có tài liệu chủ được mở.

Icon

Toggle Master View

Điều hướng

Mở thanh công cụ Điều hướng, trên đó bạn có thể nhảy nhanh tới mục kế tiếp, hay về mục trước, trong phân loại đã chọn. Chọn phân loại, sau đó nhấn vào mũi tên « Lùi » hay « Tiếp ».

Để tiếp tục tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng Tìm lại trên thanh công cụ Điều hướng.

Icon

Điều hướng

Lùi

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigation icon, and then click an item category - for example, "Images".

Icon

Đối tượng trước

Tiếp

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigation icon, and then click an item category - for example, "Images".

Icon

Đối tượng sau

Số thứ tự trang

Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift++F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.


Hộp liệt kê

Shows or hides the Navigator list.

Icon

Hiện/ẩn hộp liệt kê

Xem nội dung

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon

Chuyển đổi ô Xem nội dung

Biểu tượng Gợi ý

Để sắp xếp lại nhanh các tiêu đề và văn bản tương ứng trong tài liệu, chọn phân loại « Tiêu đề » trong danh sách, sau đó nhấn vào biểu tượng Xem nội dung. Trong đó, bạn có thể kéo và thả các mục để thay đổi thứ tự.


Đặt mốc

Click here to set a reminder at the current cursor position. You can define up to five reminders. To jump to a reminder, click the Navigation icon, in the Navigation window click the Reminder icon, and then click the Previous or Next button.

Icon

Đặt mốc

Đầu trang

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon

Đầu trang

Chân trang

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon

Chân trang

Neo <-> Văn bản

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon

Neo <-> Văn bản

Chế độ kéo

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Biểu tượng

Chế độ kéo

Chèn dạng siêu liên kết

Tạo một siêu liên kết khi bạn kéo và thả một mục vào tài liệu hiện tại. Nhấn vào siêu liên kết trong tài liệu, để nhảy đến mục là đích của siêu liên kết.

Chèn dạng liên kết

Chèn mục đã chọn dưới dạng liên kết, ở vị trí bạn kéo và thả vào tài liệu hiện tại. Văn bản được chèn dưới dạng phần đã bảo vệ. Nội dung của liên kết được tự động cập nhật khi nào nguồn bị thay đổi. Để cập nhật bằng tay các liên kết trong tài liệu, hãy chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Liên kết. Tuy nhiên, bạn không thể tạo liên kết cho đồ họa, đối tượng OLE, tham chiếu hay chỉ mục.

Chèn dạng bản sao

Chèn một bản sao của mục đã chọn ở vị trí bạn kéo và thả vào tài liệu hiện tại. Bạn không thể kéo và thả bản sao của đồ họa, đối tượng OLE, tham chiếu hay chỉ mục.

Cấp phác thảo

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Icon

Cấp phác thảo

Chương lên

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Chương lên

Chương xuống

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Chương xuống

Nâng cấp

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Nâng cấp

Hạ thấp cấp

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Hạ thấp cấp

Tài liệu còn mở

Liệt kê tên của tất cả các tài liệu văn bản còn mở. Để xem trong cửa sổ Bộ điều hướng nội dung của một tài liệu nào đó, chọn tên tài liệu trong danh sách. Tài liệu hiện thời được hiển thị trong Bộ điều hướng được ngụ ý bằng từ « hoạt động » đằng sau tên nó trong danh sách.

Bạn cũng có thể nhấn-phải vào một mục nào đó trong Bộ điều hướng, chọn lệnh Hiển thị, sau đó nhấn vào tài liệu bạn muốn xem.