Phóng to

Tăng kích cỡ hiển thị công thức thêm 25%. Tỉ lệ thu phóng được ghi trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể thay đổi tỉ lệ này trên trình đơn ngữ cảnh của thanh trạng thái. Các tuỳ chọn thu phóng cũng nằm trong trình đơn ngữ cảnh của vùng làm việc.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Phóng to.

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Biểu tượng

Phóng to