Thanh tùy chọn

Để hiển thị thanh tùy chọn, chọn mục trình đơn Xem > Thanh công cụ > Tùy chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Thanh công cụ - Tùy chọn.


Chế độ xoay sau khi nhấn vào đối tượng

Thay đổi ứng xử khi nhấn chuột, để các móc xoay xuất hiện sau khi nhấn vào đối tượng, sau đó nhấn lại vào nó. Kéo móc để xoay đối tượng theo hướng đã muốn.

Biểu tượng

Chế độ xoay sau khi nhấn vào đối tượng

Hiện lưới

Specifies whether to display the grid.

Biểu tượng

Hiện lưới

Hiện đường đính

Hiển thị hay ẩn các đường đính để giúp bạn chỉnh cạnh các đối tượng trên ảnh chiếu. Để gỡ bỏ một đường đính, kéo nó ra ảnh chiếu.

Biểu tượng

Hiện đường đính

Dẫn khi di chuyển

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

Đính lưới

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Biểu tượng

Đính lưới

Đính nét dẫn

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

Biểu tượng

Snap to Snap Lines

Đính lề trang

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Biểu tượng

Đính lề trang

Đính viền đối tượng

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Biểu tượng

Đính viền đối tượng

Đính điểm đối tượng

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Biểu tượng

Đính điểm đối tượng

Cho sửa nhanh

Ghi rõ có nên chuyển đổi ngay sang chế độ chỉnh sửa văn bản hay không khi nhấn vào đối tượng văn bản.

Biểu tượng

Cho phép sửa nhanh

Chọn chỉ vùng văn bản

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Biểu tượng

Chỉ chọn vùng văn bản

Nhấn đôi để thêm văn bản

Thay đổi ứng xử khi nhấn chuột, để cho phép bạn nhấn đôi đối tượng để thêm hay chỉnh sửa văn bản.

Biểu tượng

Nhấn đôi để thêm văn bản

Tạo đối tượng với thuộc tính

Bật biểu tượng này trên thanh Tùy chọn thì mỗi đối tượng được hiển thị với các thuộc tính trong khi vẽ nó. Tắt thì chỉ đường viền được hiển thị trong khi vẽ, và đối tượng được hiển thị với các thuộc tính một khi bạn buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Tạo đối tượng với thuộc tính

Thoát mọi nhóm

Thoát khỏi mọi nhóm rồi trở về ô xem chuẩn.

Biểu tượng

Thoát mọi nhóm