Thanh định dạng văn bản

Để hiển thị thanh định dạng văn bản, hãy để con trỏ bên trong đối tượng văn bản nào.

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Biểu tượng

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Biểu tượng

In nghiêng

Gạch dưới

Gạch dưới, hay gỡ bỏ gạch dưới chuỗi đã chọn.

Biểu tượng

Gạch dưới

Màu phông

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Biểu tượng

Màu phông

Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Biểu tượng

Canh lề trái

Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Biểu tượng

Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Biểu tượng

Canh lề phải

Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.

Biểu tượng

Canh đều

Tăng khoảng trống

Nhấn vào biểu tượng Tăng khoảng trống để tăng khoảng trống bên trên đoạn văn đã chọn.

Biểu tượng

Tăng khoảng trống

Giảm khoảng trống

Nhấn vào biểu tượng Giảm khoảng trống để giảm khoảng trống bên trên đoạn văn đã chọn.

Biểu tượng

Giảm khoảng trống

Bật/tắt chấm điểm

Gán các chấm điểm cho những đoạn văn đã chọn, hoặc gỡ bỏ các chấm điểm khỏi những đoạn văn đã có chấm điểm.

Biểu tượng

Bật/tắt chấm điểm

Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Icon

Ký tự

Đoạn văn

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon

Đoạn văn

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Văn bản chạy từ bên trái sang phải

Specifies the horizontal direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ bên trái qua phải

Văn bản chạy từ bên trên xuống dưới

Specifies the vertical direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ trên xuống dưới

Tăng cỡ phông

Tăng kích thước phông của văn bản đang chọn.

Giảm cỡ phông

Giảm kích thước phông của văn bản đang chọn.