Thay đổi nền của ảnh chiếu

Bạn có khả năng thay đổi màu của nền, hay cách tô đầy nền của ảnh chiếu hiện thời, hoặc của mọi ảnh chiếu trong tài liệu. Để tô đầy nền, bạn có thể sử dụng lưới đan, dải màu hay ảnh bitmap.

If you want to change the background fill for all of the slides, choose View - Master Slide. To change the background fill of a single slide, choose View - Normal.

Để sử dụng một màu, dải màu hay mẫu lưới đan cho nền ảnh chiếu

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. Trong vùng Tô đầy, làm một của những hành động này:

  Chọn Màu, sau đó nhấn vào một màu trong danh sách.

  Chọn Dải màu, sau đó nhấn vào một kiểu dáng dải màu trong danh sách.

  Chọn Lưới đan, sau đó nhấn vào một kiểu dáng lưới đan trong danh sách.

 3. Nhấn vào nút OK.

Để sử dụng một ảnh làm nền ảnh chiếu

Bạn có thể hiển thị một ảnh hoàn toàn làm nền ảnh chiếu, hoặc bạn có thể xếp lát ảnh để tạo một nền mẫu.

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. Trong vùng Tô đầy , chọn mục Ảnh bitmap, sau đó nhấn vào một ảnh trong danh sách.

  Biểu tượng Ghi chú

  Nếu bạn muốn sử dụng một ảnh riêng làm nền ảnh chiếu, đóng hộp thoạiThiết lập trang , sau đó chọn lệnh Định dạng > Vùng. Nhấn vào thẻ Ảnh bitmap, sau đó nhấn vào nútNhập. Tìm ảnh cần nhập khẩu, sau đó nhấn vào nútMở. Khi bạn trở về thẻ Nền , ảnh bạn đã nhập khẩu sẽ được hiển thị trong danh sách Ảnh bitmap.


 3. Làm một của những hành động này:

  Để hiển thị toàn ảnh làm nền, bỏ chọn hộp Xếp lát trong vùng Vị trí , sau đó chọn mục Tự vừa.

  Để xếp lát ảnh trên nền, chọn mục Xếp lát, sau đó đặt các tùy chọn Kích cỡ, Vị trí, và Hiệu cho ảnh đó.

 4. Nhấn vào nút OK.

Sự sửa đổi này chỉ có tác động tài liệu trình diễn đang dùng.

To save a new master slide as a template

 1. Choose View - Master Slide to change to the master slide.

 2. Choose Slide - Properties to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.

 3. Chọn lệnh Xem > Chuẩn để đóng ô xem chủ.

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. Nhập tên cho mẫu này. Còn lại trong phân loại « Mẫu của tôi ». Nhấn vào nút OK.

Now you can use the Templates window to open a new presentation based on your new template.