Chỉ chọn vùng văn bản

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Trong vùng của khung văn bản chưa tô đầy bằng văn bản, cũng có thể lựa chọn một đối tượng ở sau khung.

Biểu tượng

Chỉ chọn vùng văn bản