Thanh công cụ thiết kế biểu mẫu

Thanh công cụ thiết kế biểu mẫu xuất hiện một khi bạn chọn đối tượng kiểu biểu mẫu trong khi làm việc trong chế độ thiết kế.

Chọn

Biểu tượng

Biểu tượng này bật/tắt chế độ lựa chọn cho con trỏ chuột. Chế độ lựa chọn được dùng để chọn các điều khiển của biểu mẫu đang biên soạn.

Bật/tắt chế độ thiết kế

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Biểu tượng

Bật/tắt Chế độ Thiết kế

Thuộc tính Điều khiển

Mở hộp thoại để chỉnh sửa các thuộc tính của điều khiển đã chọn.

Biểu tượng

Điều khiển

Thuộc tính Biểu mẫu

Trong hộp thoại này, bạn có thể xác định nhiều thuộc tính về biểu mẫu, gồm nguồn dữ liệu và các dữ kiện cho toàn biểu mẫu.

Biểu tượng

Biểu mẫu

Bộ duyệt Dữ liệu

Ghi rõ cấu trúc dữ liệu của tài liệu XForms hiện tại.

Bộ duyệt biểu mẫu

Mở Bộ duyệt biểu mẫu. Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị tất cả các biểu mẫu và biểu mẫu con của tài liệu đang biên soạn, cũng có các điều khiển tương ứng.

Biểu tượng

Bộ điều hướng biểu mẫu

Thêm trường

Mở một cửa sổ trong đó bạn có thể chọn một trường cơ sở dữ liệu để thêm vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

Biểu tượng

Thêm trường

Thứ tự Tab

Trong hộp thoạiThứ tự Tab, bạn có thể chỉnh sửa thứ tự theo đó các trường điều khiển nhận tiêu điểm (được lựa chọn) khi người dùng bấm phím Tab.

Biểu tượng

Thứ tự Kích hoạt

Mở ở Chế độ Thiết kế

Mở các biểu mẫu ở Chế độ Thiết kế để chỉnh sửa biểu mẫu.

Biểu tượng

Mở ở Chế độ Thiết kế

Tự động tập trung vào điều khiển

Biểu tượng

Bật Tự động tập trung vào điều khiển thì điều khiển biểu mẫu thứ nhất sẽ được chọn khi bạn mở tài liệu. Không bật thì văn bản được chọn sau khi mở. Thứ tự thẻ bạn đã ghi rõ sẽ xác định cái nào là điều khiển biểu mẫu thứ nhất.

Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Vị trí và Kích cỡ

Đổi neo

Cho phép bạn chuyển đổi giữa các tùy chọn thả neo.

Biểu tượng

Đổi neo

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Biểu tượng

Nâng lên trên

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Biểu tượng

Hạ xuống dưới

Nhóm lại

Nhóm lại các đối tượng đã chọn, để di chuyển dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Biểu tượng

Nhóm lại

Rã nhóm

Ngắt nhóm đã ra các đối tượng riêng.

Biểu tượng

Rã nhóm

Vào nhóm

Mở nhóm đã chọn, để cho bạn chỉnh sửa mỗi đối tượng riêng. Nếu nhóm đã chọn chứa nhóm khác (nhóm lồng nhau), bạn có thể lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ.

Biểu tượng

Vào nhóm

Rã nhóm

Rời khỏi nhóm, vì vậy bạn không còn có khả năng chỉnh sửa lại mỗi đối tượng riêng trong nhóm.

Biểu tượng

Ra nhóm

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Canh lề

Hiển thị lưới

Specifies whether to display the grid.

Biểu tượng

Hiện lưới

Đính lưới

Cho phép di chuyển đối tượng chỉ giữa các điểm lưới.

Biểu tượng

Đính lưới

Dẫn khi di chuyển

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving