Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Biểu tượng

Mới

Mở tập tin

Opens a local or remote file, or imports one.

Biểu tượng

Mở tập tin

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Biểu tượng

Lưu

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Biểu tượng

Lưu dạng

Tài liệu dạng Thư điện tử

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Biểu tượng

E-mail Document

Sửa tập tin

Hãy dùng biểu tượng Sửa tập tin để kích hoạt hay ngừng kích hoạt chế độ chỉnh sửa.

Biểu tượng

Sửa tập tin

Gửi thư đính kèm PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Biểu tượng

Xuất trực tiếp thành dạng PDF

In tập tin trực tiếp

Ấn biểu tượng In tập tin trực tiếp để in tài liệu hiện hành dùng những sắp đặt mặc định của máy in. Những sắp đặt cho máy in được tìm thấy trong của sổ hội thoại Thiết lập máy in, có thể kích hoạt qua mục thực đơn Thiết lập máy in.

Biểu tượng

In trực tiếp tập tin

Kiểm tra chính tả

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Biểu tượng

Spelling

Bật/tắt tự động kiểm tra chính tả

Tự động kiểm tra chính tả trong khi bạn gõ, cũng gạch dưới mỗi lỗi.

Biểu tượng

Automatic Spell Checking On/Off

Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Biểu tượng

Cắt

Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Biểu tượng

Chép

Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Biểu tượng

Dán

Bút định dạng

Trước hết chọn một đoạn văn bản hoặc một đối tượng rồi nhấn vào biểu tượng này. Sau đó nhấn hoặc kéo sang các đoạn văn bản hay đối tượng khác để áp dụng cùng kiểu định dạng.

Nhấn vào biểu tượng Bút định dạngBiểu tượng trên thanh công cụ Chuẩn.

Biểu tượng

Clone Formatting

Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Biểu tượng

Hủy bước

Bước lại

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Biểu tượng

Bước lại

Siêu Liên kết

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Biểu tượng

Hộp thoại Siêu Liên kết

Bộ duyệt

Nhấn vào biểu tượng Bật/tắt Bộ duyệt để hiển thị hay ẩn Bộ duyệt.

Biểu tượng

Bật/tắt Bộ duyệt

Thu/Phóng và Xem bố trí

Giảm hay tăng kích cỡ của ô hiển thị LibreOffice trên màn hình. Hệ số thu phóng hiện thời được hiển thị dạng phần trăm trên thanh Trạng thái.

Biểu tượng

Thu/Phóng

Trợ giúp LibreOffice

Mở trang chính của Trợ giúp LibreOffice cho ứng dụng hiện thời. Bạn có thể cuộn qua các trang Trợ giúp, cũng tìm kiếm từ hay cụm từ.

icon

Trợ giúp LibreOffice

Cái này là gì?

Bật hiển thị gợi ý trợ giúp mở rộng dưới con trỏ chuột, đến khi nhấn lại.

biểu tượng

Cái này là gì?

Nạp URL

Nạp tài liệu được xác định bởi địa chỉ URL đã nhập. Bạn có thể gõ URL mới, hoặc chọn trong danh sách. LibreOffice tự động chuyển đổi các đường dẫn tập tin sang cách ghi URL.

Biểu tượng Gợi ý

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).