Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Biểu tượng Cảnh báo

The Help system for all versions of the software is based on the same source files. Some of the functions described in Help may not be included in this particular distribution. Some features specific to a distribution may not be mentioned in this Help.


Cửa sổ Trợ giúp hiển thị trang Trợ giúp được chọn hiện thời.

Thanh công cụ chứa một số chức năng quan trọng để điều khiển hệ thống Trợ giúp.:

Biểu tượng

Hiện/ẩn ô duyệtcủa cửa sổ

Biểu tượng

Trở về trang trước

Biểu tượng

Tiếp tới trang kế tiếp

Biểu tượng

Trở về trang đầu của chủ đề Trợ giúp hiện thời

Biểu tượng

In trang hiện thời

Biểu tượng

Thêm trang này vào danh sách các dấu nhớ

Tìm kiếm biểu tượng

Mở hộp thoại Tìm trên trang này.

Những lệnh này cũng nằm trong trình đơn ngữ cảnh (nhấn-phải) của tài liệu Trợ giúp.

Trang Trợ giúp

Bạn có khả năng sao chép từ Bộ xem Trợ giúp sang bảng nháp trên hệ điều hành, bằng lệnh sao chép chuẩn. Thí dụ :

 1. Trên trang Trợ giúp, chọn văn bản cần sao chép.

 2. Nhấn +C.

Để tìm kiếm qua trang Trợ giúp hiện có :

 1. Nhấn vào biểu tượng Tìm trên trang này.

  Hộp thoại Tìm trên trang này sẽ mở.

  Biểu tượng Ghi chú

  Bạn cũng có thể nhấn vào trang Trợ giúp và nhấn +F.


 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập chuỗi văn bản cần tìm.

 3. Chọn các tùy chọn tìm kiếm cần dùng.

 4. Nhấn vào Tìm.

  Để tìm lần kế tiếp gặp chuỗi tìm kiếm trên trang đó, nhấn vào Tìm lần nữa.

Ô duyệt qya

Ô duyệt của cửa sổ Trợ giúp chứa các trang thanh Mục lục, Chỉ mục, TìmDấu nhớ.

Ở trên có hộp liệt kê cho bạn chọn các mô-đun Trợ giúp LibreOffice khác. Hai trang thanh Chỉ mụcTìm chỉ chứa dữ liệu cho mô-đun LibreOffice đã chọn.

Mục lục

Hiển thị chỉ mục các chủ đề chính của mọi mô-đun.

Chỉ mục

Hiển thị danh sách các từ khoá chỉ mục cho mô-đun LibreOffice đã chọn.

Tìm

Cho bạn có khả năng thực hiện việc tìm kiếm văn bản đầy đủ. Việc tìm kiếm này sẽ tìm qua toàn bộ nội dung Trợ giúp của mô-đun Trợ giúp LibreOffice được chọn hiện thời.

Dấu nhớ

Chứa các dấu nhớ tự định nghĩa. Bạn có thể sửa đổi hay xoá dấu nhớ, hoặc nhấn vào nó để truy cập trang tương ứng.