Getting Support

Hỗ trợ sản phẩm LibreOffice ở đây: www.libreoffice.org.

Để đọc bản tóm tắt các dịch vụ hỗ trợ hiện thời, xem tập tin Đọc Đi Readme nằm trong thư mục LibreOffice.

Trang hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

The LibreOffice localization projects offer support pages in local languages. Find an overview of the native language projects at www.libreoffice.org/community/nlc/. You can find help and support in English language on the LibreOffice website at www.libreoffice.org.

Hộp thư chung

Hỏi về OpenOffice.org, yêu cầu sự giúp đỡ từ người tình nguyện, và thảo luận các chủ đề trong hộp thư chung OpenOffice.org. Có nhiều hộp thư chung kiểu chung và đặc biệt ở địa chỉ OpenOffice.org www.openoffice.org/mail_list.html. Bạn có thể đăng ký với hộp thư chung tiếng Việt ở địa chỉ http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html.

Diễn đàn

You can access web forums to ask and answer questions about LibreOffice. Choose menu Help – Get Help Online... to access the forum in your language.

Bảo mật

Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật khi sử dụng phần mềm này, bạn có thể liên lạc với các nhà phát triển tại hòm thư chung. Nếu bạn muốn thảo luận các vấn đề với những người dùng khác, gửi thư điện tử tới hòm thư chung users@libreoffice.org.

Tải về

Phiên bản LibreOffice mới nhất có thể tải ở đây: www.libreoffice.org/download/.

Tài liệu

You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the LibreOffice documentation website at documentation.libreoffice.org. You can also access the documentation website choosing the menu Help – User Guides…

Tham gia và đóng góp lại

Nếu bạn muốn có một vai trò tích cực trong cộng đồng OpenOffice.org trên toàn thế giới, bạn hãy tham gia góp ý phản hồi, thảo luận các tính năng, đề xuất các cải tiến, viết bài riêng của bạn về FAQ, chỉ cách làm, hướng dẫn sử dụng, tạo ra một video hướng dẫn .v.v.

Ghé thăm Tham gia đóng góp, xem các liên kết để biết cách đóng góp.