Đem xuống

Positions the selected paragraph after the one below it.

Khi bạn đã đánh số các đoạn văn, và nhấn vào biểu tượng Đem xuống, các số cũng được điều chỉnh thành thứ tự mới.

Có thể gọi chức năng này bằng cách bấm phím tổ hợp +Mũi tên bên dưới.

Biểu tượng

Đem xuống