Đem lên

Positions the selected paragraph before the one above it.

Khi bạn đã đánh số các đoạn văn, và nhấn vào biểu tượng Đem lên, các số cũng được điều chỉnh thành thứ tự mới.

Có thể gọi chức năng này bằng cách bấm phím tổ hợp +Mũi tên bên trên.

Biểu tượng

Đem lên