Văn bản chạy từ bên trái sang phải

Specifies the horizontal direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ bên trái qua phải