Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Media - Audio or Video.

Choose Insert - Audio or Video


Chèn vào tài liệu của bạn một tập tin kiểu ảnh động hay âm thanh

 1. Nhấn vào vị trí ở đó bạn muốn chèn tập tin.

 2. Choose Insert - Media - Audio or Video. For LibreOffice Impress, choose Insert - Audio or video.

 3. Trong hộp thoại Mở tập tin, chọn tập tin bạn muốn chèn.

  Biểu tượng Ghi chú

  Không phải tất cả các hệ điều hành hỗ trợ mọi kiểu tập tin được liệt kê trong hộp thoại này.


 4. Click the Link box if you want a link to the original file. If it is not checked, the media file will be embedded (not supported with all file formats).

 5. Nhấn vào nút Mở.

Hoặc bạn có thể chọnCông cụ - Bộ phát phương tiệnđể mở Bộ phát phương tiện. Sử dụng Bộ phát phương tiện để xem trước tất cả những tập tin ảnh/phim được hỗ trợ. Nhắp vào phím Áp dụng ở cửa sổ Bộ phát phương tiện để chèn tập tin ảnh/phim hiện thời vào tài liệu của bạn.

Để phát một tập tin phim hoặc âm thanh

 1. Nhắp vào biểu tượng đối tượng cho tập tin phim hay âm thanh trong tài liệu của bạn.

  Nếu biểu tượng được đặt trên nền, giữ phím Ctrl khi bạn nhắp chuột.

  Hiện thanh công cụ phát lại phương tiện.

 2. Nhấn vào nút Phát trên thanh công cụ Phát lại phim/nhạc.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn chiếu một trình diễn Impress, Những âm thanh hay phim nhúng trong tờ chiếu hiện hành sẽ được phát tự động cho đến khi tờ chiếu trình diễn hết hoặc khi bạn ra khỏi tờ chiếu


Bạn cũng có thể sử dụng thanh Phát lại phim/nhạc để tạm dừng, dừng hay lặp lặp tiến trình phát, cũng như để điều chỉnh mức âm lượng hay câm âm thanh khi phát lại. Vị trí phát lại hiện thời trong tập tin được ngụ ý bởi con trượt bên trái. Hãy dùng con trượt bên phải để điều chỉnh mức âm lượng phát lại. Đối với tập tin phim, thanh cũng chứa một hộp liệt kê trong đó bạn có thể chọn hệ số thu/phóng cho hình phát lại.

Supported media formats

LibreOffice relies on the operating system's installed media support.