Đổi biểu tượng

Biểu tượng

Hiển thị các biểu tượng sẵn sàng trong LibreOffice. Để thay thế biểu tượng bạn đã chọn trong hộp thoại Đặc chế, nhấn vào một biểu tượng nào đó, sau đó nhấn vào nút OK.

Nhập

Thêm các biểu tượng mới vào danh sách các biểu tượng. Bạn sẽ thấy hộp thoại mở tập tin mà nhập khẩu các biểu tượng đã chọn vào thư mục biểu tượng nội bộ của LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Chỉ có khả năng nhập khẩu biểu tượng theo định dạng tập tin PNG mà có kích cỡ hoặc 16×16 hoặc 26×26 điểm ảnh.


Nhấn vào để gỡ bỏ biểu tượng đã chọn khỏi danh sách. Chỉ có thể gỡ bỏ các biểu tượng tự xác định (không phải biểu tượng mặc định).