Phác thảo

Hiển thị các kiểu dáng khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho danh sách phân cấp. LibreOffice hỗ trợ đến chín cấp phác thảo trong phân cấp danh sách.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số > (thẻ) Phác thảo


Lựa chọn

Nhấn vào kiểu dáng phác thảo bạn muốn dùng.