Điểm chấm và Đánh số

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số

Trên thanh công cụ Định dạng, nhấn vào

Icon

Bật/tắt chấm điểm


Đánh số và Kiểu dáng Đánh số

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Hộp thoại Chấm điểm và Đánh số có những thẻ này:

Chấm điểm

Hiển thị các kiểu dáng chấm điểm khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Biểu tượng Ghi chú

Chấm điểm và đánh số cho đoạn văn chỉ có trong Writer, Impress and Draw


Kiểu dáng Đánh số

Hiển thị các kiểu dáng đánh số khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Phác thảo

Hiển thị các kiểu dáng khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho danh sách phân cấp. LibreOffice hỗ trợ đến chín cấp phác thảo trong phân cấp danh sách.

Tùy chọn

Hiển thị những đồ họa khác nhau mà bạn có thể sử dụng như điểm chấm trong danh sách điểm chấm.

Vị trí

Đặt các tùy chọn về chức năng thụt vào, giãn cách và chỉnh canh cho danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm.

Tùy chọn

Đặt các tùy chọn về định dạng cho danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm. Bạn cũng có thể áp dụng định dạng cho mỗi cấp riêng trong phân cấp danh sách.