Trang

Cho phép bạn xác định các bố trí trang cho tài liệu kiểu trang đơn và đa trang, cũng như định dạng đánh số và tờ giấy.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Trang

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress)

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab


Page format tab page

Selecting the Maximum Printable Area on a Page

Định dạng giấy

Chọn trong danh sách các kích cỡ tờ giấy đã xác định sẵn, hoặc xác định một định dạng tờ giấy riêng.

Định dạng

Chọn một kích cỡ tờ giấy đã xác định sẵn, hoặc tạo một định dạng riêng bằng cách nhập các chiều của tờ giấy vào hộp Bề caoBề rộng.

Bề rộng

Hiển thị chiều rộng của định dạng tờ giấy đã chọn. Để xác định một định dạng tờ giấy riêng, nhập vào đây một chiều rộng.

Bề cao

Hiển thị chiều cao của định dạng tờ giấy đã chọn. Để xác định một định dạng tờ giấy riêng, nhập vào đây một chiều cao.

Thẳng đứng

Hiển thị và in ra tài liệu hiện tại trên tờ giấy theo chiều dọc.

Nằm ngang

Hiển thị và in ra tài liệu hiện tại trên tờ giấy theo chiều ngang.

Hướng văn bản

Chọn hướng văn bản bạn muốn dùng trong tài liệu. Hướng văn bản « bên phải qua bên trái » (RTL) thì xoay theo xuôi chiều 90 độ tất cả các thiết lập bố trí, trừ phần đầu/chân trang.

Khay giấy

Chọn nguồn giấy cho máy in. Bạn cũng có thể gán các khay đựng giấy khác nhau cho kiểu dáng trang khác nhau. Chẳng hạn, gán cho Kiểu dáng Trang đầu một khay khác, và nạp giấy có phần in đầu thư của công ty.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.

Lề

Ghi rõ khoảng cách cần để lại giữa cạnh giấy và văn bản tài liệu.

Trái/Trong

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trái của trang và văn bản tài liệu. Nếu bạn đang dùng bố trí trang Đối xứng, hãy nhập khoảng cách cần để lại giữa lề văn bản bên trong và cạnh bên trong của trang.

Phải/Ngoài

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên phải của trang và văn bản tài liệu. Nếu bạn đang dùng bố trí trang Đối xứng, hãy nhập khoảng cách cần để lại giữa lề văn bản bên ngoài và cạnh bên ngoài của trang.

Trên

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trên của trang và văn bản tài liệu.

Dưới

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên dưới của trang và văn bản tài liệu.

Thiết lập bố trí

Định dạng

Chọn định dạng đánh số trang bạn muốn dùng cho kiểu dáng trang hiện thời.

Changing measurement units