Ngôn ngữ

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Để truy cập lệnh này...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000404.xhp#notiz not found).


Chèn ghi chú

Trong Writer,lệnhChèn - chú thích hoặc tổ hợp phím +N sẽ chèn vào một đánh dấu ghi chú tại vị trí dấu nhắc văn bản hiện tại. Một hộp ghi chú sẽ được hiển thị bên lề của trang, bạn có thể điền vào những gì cần ghi chú trong hộp này, sẽ có một đường thẳng nối giữa dấu neo và hộp ghi chú.

Trong Bảng vẽ, Bảng tính, Trình diễn, lệnhChèn-Ghi chú chèn một ghi chú.

Tên của tác giả và ngày giờ tạo ghi chú này được hiển thị ở dưới của hộp ghi chú.

The comments by different authors get different colors. Choose - LibreOffice - User Data to enter your name so that it can show up as the comment author.

Sửa chú thích

Mọi người dùng có quyền ghi vào tài liệu văn bản thì có khả năng chỉnh sửa và xoá ghi chú của bất cứ tác giả nào.

Hộp ghi chú chứa một biểu tượng có mũi tên chỉ xuống. Nhấn vào biểu tượng này để mở trình đơn chứa một số lệnh để xoá ghi chú.

Choose a command to delete the current comment, or all comments from the same author as the current comment, or all comments in the document.

Nếu ghi chú trong một tài liệu văn bản là của một tác giả khác, sử dụng lệnh Hồi âm trong trình đơn ngữ cảnh. Lệnh này chèn một ghi chú mới, kề ghi chú bạn muốn hồi âm. Neo ghi chú là giống nhau cho cả hai ghi chú. Gõ văn bản hồi âm của bạn trong ghi chú mới. Lưu và gửi tài liệu của bạn cho những tác giả khác, những tác giả đó cũng có thể thêm hồi âm.

Use View - Comments to show or hide all comments.

Trong hộp thoại Tìm kiếm và Thay thế của tài liệu văn bản, bạn có thể chọn để bao gồm những văn bản ghi chú trong những tìm kiếm của bạn

Di chuyển từ ghi chú này sang ghi chú khác trong những tài liệu văn bản

Khi con trỏ chuột ở trong một ghi chú, bạn có thể nhấn tổ hợp phím +Page Down để chuyển tới ghi chú tiếp theo, hoặc nhấn +Page Up để chuyển về ghi chú trước đó.

Khi con trỏ nằm bên trong đoạn văn thông thường, hãy bấm phím nói trên để nhảy tới neo ghi chú kế tiếp hay về neo ghi chú trước. Bạn cũng có thể sử dụng cửa sổ điều hướng nhỏ bên dưới thanh cuộn nằm dọc, để nhảy từ neo ghi chú này sang neo ghi chú khác.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể mở Bộ điều hướng để xem danh sách tất cả các ghi chú. Nhấn-phải vào một tên ghi chú trong Bộ điều hướng để chỉnh sửa hay xoá ghi chú đó.


In ghi chú

To change the printing option for comments for all your text documents, choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print.

Những ghi chú trong bảng tính

Khi bạn đính một ghi chú kèm theo một ô, chương trình hiển thị một khung thoại để bạn có thể gõ đoạn văn vào. Một hình vuông nhỏ ở góc trên bên phải của ô thì ngụ ý vị trí của ghi chú. Để luôn hiển thị ghi chú, nhấn-phải vào ô đó, sau đó chọn lệnh Hiện ghi chú.

Để thay đổi các thuộc tính đối tượng của một ghi chú nào đó, ví dụ màu nền, hãy chọn lệnh Hiện ghi chú như nói trên, sau đó nhấn-phải vào ghi chú (không nhấn đôi vào đoạn văn của ghi chú).

To edit a shown comment, double-click the comment text. To edit a comment that is not shown permanently, right-click in the cell that contains the comment, and then choose Edit Comment. To specify the formatting of the comment text, right-click the comment text in edit mode.

Để thay đổi vị trí hay kích cỡ của một ghi chú nào đó, kéo một viền hay góc của nó.

Để xoá một ghi chú nào đó, nhấn-phải vào ô đó, sau đó chọn lệnh Xoá ghi chú.

Bạn cũng có thể nhấn-phải vào một tên ghi chú trong cửa sổ Bộ điều hướng, để chọn một số lệnh chỉnh sửa.

Để đặt các tùy chọn in ấn cho các ghi chú trong bảng tính, chọn lệnh trình đơn Định dạng > Trang, sau đó nhấn vào thẻBảng.

Biểu tượng Ghi chú

Trong trình diễn, bạn có thể chọn để sử dụng xem Lưu ý để viết một trang lưu ý cho mỗi tờ chiếu. Thêm vào đó, bạn có thể chèn ghi chú cho những tờ chiếu của bạn.