Toàn màn hình

Hiển thị hay ẩn các trình đơn và thanh công cụ trong mô-đun Writer hay Calc. Để ra khỏi chế độ toàn màn hình, nhấn vào nút Bật/tắt toàn màn hình.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Toàn màn hình

Shift++J


Trong Writer và Calc, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt +Shift+J để chuyển đổi giữa chế độ màn hình bình thường và chế độ toàn màn hình.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn vẫn còn có thể sử dụng phím tắt ở chế độ Toàn màn hình, mặc dù sẽ không thể sử dụng các trình đơn.