Bộ điều hướng tài liệu chủ

Trong tài liệu chủ, bạn có khả năng chuyển đổi Bộ điều hướng giữa ô xem chuẩn và ô xem chủ.

Sử dụng Tài liệu Chủ và Tài liệu Phụ

Bộ điều hướng liệt kê các thành phần chính của tài liệu chủ. Khi bạn để con trỏ chuột ở trên tên của tài liệu phụ trong danh sách, chương trình hiển thị đường dẫn đầy đủ đến tài liệu phụ đó.

Ô xem chính của Bộ điều hướng sẽ hiển thị những biểu tượng dưới đây:

Toggle Master View

Chuyển đổi giữa ô xem chủ và ô xem chuẩn.

Icon

Toggle Master View

Sửa

Chỉnh sửa nội dung của thành phần được chọn trong danh sách Bộ điều hướng. Mục chọn là tập tin thì mở tập tin để soạn thảo. Mục chọn là chỉ mục thì mở hộp thoại chỉ mục.

Icon

Sửa

Cập nhật

Nhấn vào và chọn nội dung bạn muốn cập nhật.

Icon

Cập nhật

Lựa chọn

Cập nhật nội dung của mục chọn.

Chỉ mục

Cập nhật mọi chỉ mục.

Liên kết

Cập nhật mọi liên kết.

Tất cả

Cập nhật mọi nội dung.

Sửa liên kết

Bạn tìm lệnh này bằng cách nhấn-phải vào tập tin được chèn vào Bộ điều hướng.Thay đổi các thuộc tính liên kết về tập tin đã chèn.

Chèn

Chèn vào tài liệu chủ một tập tin, chỉ mục hay tài liệu mới.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể chèn tập tin vào tài liệu chủ bằng cách kéo tập tin từ màn hình nền, sau đó thả nó vào ô xem chủ của Bộ điều hướng.


Icon

Chèn

Chỉ mục

Chèn vào tài liệu chủ một chỉ mục hay mục lục.

Tập tin

Chèn vào tài liệu chủ một hay nhiều tập tin đã tồn tại.

Tài liệu mới

Tạo và chèn một tài liệu phụ mới. Khi bạn tạo một tài liệu mới, chương trình nhắc bạn nhập tên tập tin và vị trí vào đó cần lưu tài liệu.

Văn bản

Chèn vào tài liệu chủ một đoạn văn mới trong đó bạn có thể gõ chữ. Tuy nhiên, trong Bộ điều hướng không thể chèn văn bản vào bên cạnh mục nhập văn bản đã tồn tại.

Cũng lưu nội dung

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

Cũng lưu nội dung

Đem xuống

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Đem xuống

Đem lên

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Đem lên

Xoá

Xoá mục chọn khỏi danh sách Bộ điều hướng.