Thoát

In ấn tài liệu hiện tại, vùng chọn hiện tại, hay những trang bạn xác định. Các tùy chọn in có thể biến đổi tùy theo máy in và hệ điều hành bạn dùng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > In

+P

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

In trực tiếp tập tin


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

In Cuốn Sách Mỏng

Xem Thử Trang Trước Khi In

In Ra Nhiều Trang Trên Cùng Tờ Giấy

In theo Thứ tự Ngược lại

Chọn khay đựng giấy của máy in

Printing spreadsheets:

Xác định phạm vi in trên một trang tính

In chi tiết trang

Xác định số trang để in

In trang theo tính định dạng nằm ngang

In hàng hoặc cột trên mọi trang

Printing presentations:

In ra Trình diễn

In ra ảnh chiếu vừa với cỡ giấy

General printing:

Printing faster with Reduced Data

Printing in Black and White

Selecting the Maximum Printable Area on a Page

Biểu tượng Ghi chú

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


Biểu tượng Ghi chú

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Xem thử

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

Chung

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

Bật tùy chọn này để in các bộ giữ chỗ kiểu văn bản. Tắt thì để lại các bộ giữ chỗ kiểu văn bản còn trống trong bản in.Bộ giữ chỗ kiểu văn bản là trường.

Ghi rõ có nên in điều khiển biểu mẫu của tài liệu văn bản, hay không.

Bật tùy chọn này thì in các trang trắng đã được chèn tự động. Có ích nếu bạn in mặt đôi. Chẳng hạn, trong cuốn sách, một kiểu dáng đoạn văn « Chương » nào đó đã được đặt để bắt đầu luôn luôn với trang có số lẻ. Trang trước kết thúc trên trang lẻ thì LibreOffice chèn một trang trắng có số chẵn, để làm cho trang kế tiếp bắt đầu trên trang lẻ. Tùy chọn này điều khiển có nên in trang trắng hay không.

Ghi rõ có nên bao gồm tựa đề của tài liệu trong bản in, hay không.

Đối với máy in có nhiều khay, tùy chọn Khay giấy từ thiết lập máy in cho biết khay giấy được dùng là khay giấy hệ thống chọn lúc thiết lập máy in .

Để xuất một phạm vi trang, dùng định dạng « 3-6 ». Để xuất mỗi trang riêng, dùng định dạng « 7;9;11 ». Bạn cũng có thể xuất tổ hợp phạm vi trang và trang đơn, dùng định dạng như « 3-6;8;10;12 ».

Ghi rõ rằng bạn không muốn co giãn trang một cách nữa khi in.

Ghi rõ có nên co giãn các đối tượng nằm bên ngoài các lề của máy in hiện thời, để vừa tờ giấy của máy in, hay không.

Ghi rõ có nên in các trang theo định dạng đã xếp lát. Có trang hay ảnh chiếu nhỏ hơn tờ giấy thì vài trang hay ảnh chiếu sẽ được in trên cùng một tờ giấy.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Bố trí trang

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

In Cuốn Sách Mỏng

Tùy chọn

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.