Thanh định dạng văn bản

Thanh Định dạng văn bản được hiển thị khi con trỏ bên trong đối tượng văn bản, như khung văn bản hay đối tượng vẽ. Nó chứa các lệnh định dạng và canh lề.

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Biểu tượng

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Biểu tượng

In nghiêng

Gạch dưới

Gạch dưới, hay gỡ bỏ gạch dưới chuỗi đã chọn.

Biểu tượng

Gạch dưới

Màu phông

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Biểu tượng

Màu phông

Giãn cách dòng: 1

Áp dụng khoảng cách dòng đơn cho đoạn văn hiện tại.

Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1

Giãn cách dòng: 1.5

Đặt khoảng cách giữa hai dòng thành 1.5 dòng.

Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1,5

Giãn cách dòng: 2

Đặt khoảng cách giữa hai dòng thành 2 dòng.

Biểu tượng

Giãn cách dòng: 2

Canh bên trái

Chỉnh canhđoạn văn theo lề bên trái.

Biểu tượng

Canh lề trái

Canh giữa

Đặt nội dung của đoạn văn vào giữa trang.

Biểu tượng

Canh bên phải

Chỉnh canh đoạn văn theo lề bên phải.

Biểu tượng

Canh lề phải

Canh đều

Chỉnh canh đoạn văn theo lề bên trái và bên phải trang.

Biểu tượng

Canh đều

Chỉ số trên

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Biểu tượng

Chỉ số Trên

Chỉ số dưới

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Biểu tượng

Chỉ số Dưới

Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Icon

Ký tự

Đoạn văn

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon

Đoạn văn

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Văn bản chạy từ bên trái sang phải

Specifies the horizontal direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ bên trái qua phải

Văn bản chạy từ bên trên xuống dưới

Specifies the vertical direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ trên xuống dưới