Tạo hộp thoại Basic

  1. Chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức hộp thoại, sau đó nhấn vào nút Mới.

  2. Gõ tên cho hộp thoại, sau đó nhấn vào nút OK. Để thay đổi tên của hộp thoại về sau, nhấn-phải vào tên trên thẻ, sau đó chọn lệnh Thay tên.

  3. Nhấn vào nút Sửa. Bộ sửa hộp thoại Basic sẽ mở một hộp thoại rỗng.

  4. Không xem thanh Hộp công cụ thì nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Chèn đối tượng để mở thanh Hộp công cụ.

  5. Nhấn vào công cụ rồi kéo trong hộp thoại để tạo điều khiển.