Стилі

Містить команди для застосування, створення, редагування, оновлення, завантаження та керування стилями в текстовому документі.

Список текстових стилів

Список містить найпоширеніші стилі абзацу, символу та списку. Клацніть на стилі, щоб застосувати.

Піктограма Підказка

Ви можете налаштувати список стилів за допомогою меню Засоби - Налаштувати. Оскільки користувацькі стилі належать до поточного документа, не забудьте зберегти налаштоване меню в області документа.


Змінити стиль

Відкриває діалогове вікно Стиль абзацу для поточного абзацу.

Оновити стиль

Оновити стиль абзацу, врахувавши пряме форматування, застосоване до поточного абзацу.

Створити стиль

Додає стиль абзацу з параметрами поточного вибору. Буде запропоновано ввести назву стилю.

Завантажити стилі

Імпорт стилів з іншого документа чи шаблона в поточний документ.

Керування стилями

Відкриває бічну панель Стилі.