Таблиця

Відображаються команди для вставки, редагування і видалення таблиці у текстовому документі.

Вставити таблицю

Вставляє нову таблицю.

Вставка

Стовпці

Вставити стовпці.

Рядки

Вставити рядки.

Видалити

Таблиця

Видалити поточну таблицю.

Стовпці

Видаляє вибрані стовпці.

Рядки

Видаляє вибрані рядки.

Вибрати

Таблиця

Вибрати поточну таблицю.

Стовпчик

Вибирає поточний стовпчик.

Рядок

Вибирає поточний рядок.

Комірка

Вибрати поточну комірку.

Об'єднати комірки

Об'єднання вмісту вибраних комірок таблиці в одній комірці.

Розділити комірки

Розділити комірку або групу комірок горизонтально або вертикально на введене число комірок.

Об'єднати таблицю

Об'єднує дві суміжні таблиці в одну. Таблиці мають бути розташовані безпосередньо одна після одної, і їх не має розділяти порожній абзац.

Розділити таблицю

Розділити поточну таблицю на дві окремі таблиці у позиції курсора. Цю команду можна також викликати, клацнувши правою кнопкою миші на комірці таблиці.

Автоформат таблиці

Автоматично застосовує до поточної таблиці форматування, зокрема шрифти, затінення і межі.

Автопідбір

Ширина стовпця

Відкриває діалог "Ширина стовпця", де ви можете змінити ширину стовпця.

Оптимальна ширина стовпця

Автоматично добирає ширину стовпчиків за вмістом комірок. Зміна ширини стовпчика не вплине на ширину інших стовпчиків у таблиці. Ширина таблиці не може перевищувати ширину сторінки.

Вирівняти ширину стовпчиків

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

Висота рядка

Відкриває діалог "Висота рядка", де ви можете змінити висоту рядка.

Оптимальна висота рядка

Автоматично добирає висоту рядка за вмістом комірок. Цей параметр є типовим для нових таблиць.

Вирівняти висоту рядків

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Розбити між сторінками

Дозволити розрив сторінки в поточному рядку.

Повторювати заголовки рядків

Повторити заголовки таблиці на наступних сторінках, якщо таблиця охоплює більше ніж одну сторінку.

Перетворити

Текст у таблицю

Відкриває діалог, де ви можете перетворити вибраний текст на таблицю.

Таблицю в текст

Відкриваєдіалог, де ви можете перетворити поточну таблицю на текст.

Сортувати

Сортує вибрані абзаци або рядки таблиці за алфавітом або за величиною. Можна визначити до трьох ключів сортування, зокрема поєднуючи алфавітно-цифрові і цифрові ключі.

Формула

Відкриває панель формул, що використовується для введення і редагування формул.

Числовий формат

Відкриваєдіалог, де ви можете задати формат чисел у таблиці.

Властивості таблиці

Задає властивості вибраної таблиці, наприклад, назву, вирівнювання, інтервали, ширину стовпчиків, обрамлення та тло.