Панель Розсилання листів

Панель Розсилання листів містить команди для останніх кроків процесу підготовки листів.

Щоб скористатися цією командою…

Перейдіть до меню Перегляд - Панелі інструментів та виберіть Розсилання листів


Розсилання листів

Запускає Помічник розсилання листів для створення стандартних листів або надсилання повідомлень електронної пошти великому числу одержувачів.

(Номер отримувача)

Щоб переглянути документ розсилання для певного отримувача, введіть номер запису з його адресою.

Для прокручування записів адрес користуйтеся кнопками огляду.

Виключити отримувача

Виключає поточного отримувача з цього розсилання листів.

Змінити індивідуальні документи

Створити єдиний документ з розривами сторінок між отримувачами. Імена й адреси отримувачів будуть міститися в документі, тому можна буде їх змінити.

Зберегти об'єднаний документ

Записати кінцевий документ розсилання у файл.

Друкувати об'єднаний документ

Друкує остаточний документ розсилання для всіх чи декількох одержувачів.

Надіслати об'єднаний документ як ел. лист

Надсилає остаточний документ усім або окремим одержувачам у вигляді електронних листів.