Використання байдужих символів під час пошуку тексту

Байдужі символи або заповнювачі вживаються для пошуку невказаних або невидимих символів.

Під час пошуку і заміни тексту в документі можна використовувати байдужі символи. Наприклад, при введенні виразу "с.н" будуть знайдені слова "син" і "сон".

  1. Виберіть Зміни - Пошук & Заміна.

  2. Клацніть Додаткові параметри для розширення діалогового вікна.

  3. Встановіть галочку Регулярні вирази.

  4. У полі Знайти введіть шукане поняття та символ(и) підстановки, який(і) потрібно використовувати під час пошуку.

  5. Тицніть кнопку Знайти далі або Знайти усе.

Взірці регулярних виразів

  1. Байдужим символу для одного знаку є крапка (.).

  2. Байдужим символом для будь-якого числа входжень попереднього знаку є зірочка (*). Наприклад, при введенні виразу "123*" будуть знайдені числа 12, 123 і 1233.

  3. Поєднанням байдужих символів для будь-якого числа входжень довільного знаку є крапка і зірочка (.*)

  4. Байдужим символом для кінця абзацу є знак долара ($). Поєднанням байдужих символів для початку абзацу є знак шапочки і крапки (^.).

  5. Байдужий символ для знаку табуляції – \t.

Піктограма Примітка

Пошук з використанням регулярного виразу працює лише в межах абзацу. Для пошуку за допомогою регулярного виразу з кількох абзаців виконайте пошук в кожному абзаці окремо.