Настанови щодо роботи з LibreOffice Writer

На сторінці довідки із загальними відомостями про LibreOffice можна знайти інструкції, що стосуються всіх модулів, наприклад, про роботу з вікнами і меню, налаштування LibreOffice, джерела даних, галерею і перетягування.

Якщо потрібна довідка про інший модуль, то перейдіть до довідки про цей модуль за допомогою поля зі списком в області переходів.

Введення і форматування тексту

Перемикання між режимами вставки і заміни

Використання вільного курсора

Переміщення і вибір за допомогою клавіатури

Inserting Special Characters

Завершення слів для текстових документів

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Застосування форматування тексту при введенні

Виділення тексту

Змінення кольору тексту

Поворот тексту

Використання рамки для вирівнювання тексту по центру сторінки

Виділення абзаців відступами

Визначення обрамлення сторінок

Визначення меж для абзаців

Визначення меж для таблиць і комірок

Визначення обрамлення об'єктів

Перетворення тексту на верхній або нижній індекс

Змінення регістру тексту

Переміщення і копіювання тексту в документах

Відновлення атрибутів шрифту

Нумерація розділів

Упорядкування розділів у Навігаторі

Перехід до певної закладки

Використання розділів

Вставка розділів

Редагування розділів

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Шаблони і стилі

Створення нових стилів на основі виділень

Застосування стилів в режимі заповнення форматів

Оновлення стилів із вибраного

Використання стилів з іншого документа або шаблону

Створення шаблону документа

Змінення типового шаблона

Приведення при друку

Recording and Displaying Changes

Автоматичне введення і форматування тексту

Вимкнення автоформату і автозаміни

Створення нумерованих і маркірованих списків при введенні

Автоматична перевірка орфографії

Використання автотексту

Додавання винятків у список автозаміни

Чергування стилів сторінки на непарних і парних сторінках

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Видалення розривів рядків

Застосування стилів, нумерація сторінок, використання полів

Номер сторінки

Зміна орієнтації сторінок

Зміна тла сторінки

Застосування стилів в режимі заповнення форматів

Створення нових стилів на основі виділень

Оновлення стилів із вибраного

Скасування прямого форматування для документа

Форматування колонтитулів

Inserting Hyperlinks

Визначення діапазонів нумерації

Вставка і видалення розривів сторінок

Створення і застосування стилів сторінки

Про Поля

Додавання полів вводу

Запити даних користувача в полях або умовах

Перетворення поля в текст

Вставка фіксованого або змінного поля дати

Редагування таблиць у тексті

Вибір таблиць, рядків і стовпчиків

Вставка таблиць

Видалення таблиць або вмісту таблиць

Обчислення в текстових документах

Обчислення за складними формулами в текстових документах

Обчислення формули і вставка результату в текстовий документ

Показ результатів обчислення в іншій таблиці

Обчислення у декількох таблицях

Обчислення суми для ряду комірок в таблиці

Вставка тексту перед таблицею на початку сторінки

Об'єднання та розділення комірок

Додавання або видалення рядків і стовпчиків за допомогою клавіатури

Повторення заголовка таблиці на новій сторінці

Зміна розмірів рядків і стовпчиків у текстовій таблиці

Зміна рядків і стовпчиків за допомогою клавіатури

Copying Spreadsheet Areas to Text Documents

Вставка в комірки розривів рядків

Зображення, Грфічні об'єкти, колекція картинок, текстові ефекти

Розташування об'єктів

Використання підписів

Додавання номерів розділів до заголовків

Графічні текстові ефекти

Вставляння графічних об'єктів

Вставляння, редагування, збереження растрових зображень

Вставка графічного об'єкту з файлу

Вставка графічного об'єкта з LibreOffice Draw або Impress

Вставка графічного об'єкту з галереї шляхом перетягування

Вставка відсканованого зображення

Вставка діаграми Calc в текстовий документ

Анімація тексту

Поворот тексту

Визначення фонових малюнків або кольорів на сторінках (водяний знак)

Зміст, Покажчики

Складені документи і піддокументи

Визначення елементів покажчиків і змістів

Оновлення, правка та видалення покажчиків і змістів

Редагування і видалення елементів покажчиків і змісту

Форматування покажчиків та змісту

Створення змісту

Створення алфавітних покажчиків

Створення бібліографії

Користувацькі покажчики

Покажчики, що охоплюють декілька документів

Навігатор для текстових документів

Заголовки, Типи нумерацій

Нумерація і стилі нумерації

Додавання маркерів

Додання нумерації

Нумерація розділів

Створення нумерованих і маркірованих списків при введенні

Використання підписів

Додавання номерів розділів до заголовків

Визначення діапазонів нумерації

Складені документи і піддокументи

Зміна рівнів структури нумерованих і маркірованих списків

Об'єднання нумерованих списків

Зміна нумерації в нумерованому списку

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Додавання номерів рядка

Верхні колонтитули, нижні колонтитули, виноски

Про верхні та нижні колонтитули

Вставка номерів сторінок у нижні колонтитули

Вставка назви і номера розділу у верхній або нижній колонтитул

Визначення різних верхніх і нижніх колонтитулів

Форматування колонтитулів

Вставка і редагування виносок і кінцевих виносок

Інтервал між виносками

Редагування інших об'єктів у тексті

Розташування об'єктів

Створення нумерованих і маркірованих списків при введенні

Використання підписів

Додавання номерів розділів до заголовків

Drawing Lines in Text

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Line Ends

Defining Line Styles

Вставляння, редагування і зв'язування рамок

Перевірка орфографії, словники, розставляння переносів

Перевірка правопису і граматики

Автоматична перевірка орфографії

Додавання винятків у список автозаміни

Видалення слів із словника користувача

Розставляння переносів

Тезаурус

Стандартні листи, етикетки і візитні картки

Створення форм для листів

Creating and Printing Labels and Business Cards

Printing Address Labels

Текст з умовою

Умовний текст для кількості сторінок

Робота з документами

Друк брошури

Складені документи і піддокументи

Попередній перегляд сторінки перед друком

Printing faster with Reduced Data

Друк декількох сторінок на одному аркуші

Друк у зворотному порядку

Вибір джерела подачі паперу при друкуванні

Збереження текстових документів у форматі HTML

Вставляння цілого текстового документа

Saving Documents in Other Formats

Відкриття документів, збережених в інших форматах

Sending Documents as E-mail

Changing Your Working Directory

Різне

Використання сполучень клавіш (спеціальні можливості LibreOffice Writer)

Використання автотексту

Використання розумних міток

Sending Faxes and Configuring LibreOffice for Faxing

Pasting Contents in Special Formats

Створення стилю сторінки за зразком поточної сторінки

Текст з умовою

Умовний текст для кількості сторінок

Переміщення і копіювання тексту в документах

Прихований текст

Відображення прихованого тексту

Створення недрукованого тексту

Вставка гіперпосилань з Навігатора

Навігатор для текстових документів

Прикріплення вікон та зміна їхніх розмірів

Увімкнення і вимкнення розпізнавання чисел у таблицях

Попередній перегляд сторінки перед друком

Друк декількох сторінок на одному аркуші

Вибір джерела подачі паперу при друкуванні

Вставляння перехресних посилань

Використання байдужих символів під час пошуку тексту

Збереження текстових документів у форматі HTML

Застосування форматування тексту при введенні

Використання вільного курсора

Вставляння, редагування і зв'язування рамок

Вставляння цілого текстового документа

Підрахунок слів

Обтікання тексту навколо об'єктів

Запис макросу