Об'єднання нумерованих списків

Ви можете об'єднати декілька нумерованих списків в один послідовно пронумерований список.

Щоб об'єднати послідовні пронумеровані списки

  1. Виберіть всі абзаци у списках.

  2. На панелі Форматування двічі клацніть піктограму Нумерація увімкн./вимкн..

Щоб створити пронумерований список з не послідовних абзаців:

  1. Утримуючи натиснутою клавішу CTRL, протягніть виділення по першому нумерованому абзацу. Вам тільки треба вибрати один символ.

  2. Продовжуючи утримувати клавішу CTRL, протягніть виділення по кожному нумерованому абзацу списків, які потрібно об'єднати.

  3. На панелі Форматування двічі клацніть піктограму Нумерація увімкн./вимкн. .

Нумерація і стилі нумерації

Додавання маркерів

Додання нумерації

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Використання підписів

Визначення діапазонів нумерації