Вставка відсканованого зображення

Для вставки відсканованого зображення необхідно, щоб сканер був підключений до системи і були встановлені його драйвери.

  1. Помістіть курсор у тому місці документа, куди вам потрібно вставити відскановане зображення.

  2. Виберіть Вставка - Зображення - Сканувати, а потім оберіть джерело сканування із підменю.

  3. Слідуйте за інструкціями до сканера.

Вставляння графічних об'єктів

Вставка графічного об'єкту з файлу

Вставка графічного об'єкту з галереї шляхом перетягування

Вставка графічного об'єкта з LibreOffice Draw або Impress

Вставка діаграми Calc в текстовий документ

Editing Graphic Objects