Вставка графічного об'єкта з LibreOffice Draw або Impress

  1. Відкрийте документ, в який вам потрібно вставити об'єкт.

  2. Відкрийте документ Draw або Impress, що містить об'єкт, який вам потрібно скопіювати.

  3. Натисніть на об'єкті й утримуйте його при натиснутій клавіші Ctrl.

  4. Перетягніть об'єкт у той документ, куди вам необхідно його вставити.

Вставляння графічних об'єктів

Вставка графічного об'єкту з файлу

Вставка графічного об'єкту з галереї шляхом перетягування

Вставка відсканованого зображення

Вставка діаграми Calc в текстовий документ

Editing Graphic Objects