Виділення абзаців відступами

Піктограма Примітка

Для зміни одиниць вимірювання виберіть - LibreOffice Writer - Загальні, а тоді оберіть нову одиницю вимірювання у області Налаштування.


Ви можете змінити відступи для поточного абзацу, для всіх вибраних абзаців або для стилів абзацу.

Піктограма Підказка

Ви можете також визначити відступи за допомогою лінійки. Лінійка виводиться на екран командою Перегляд - Лінійка.


Відступи розраховуються від лівого і правого краю сторінки. Якщо ви хочете, щоб абзац частково розміщувався на краю сторінки, введіть від'ємне число.

Відступи відрізняються відповідно до напряму записування тексту. Наприклад, подивіться на значення відступу опції Перед текстом для мов з напрямом зліва-направо. Лівий край абзацу має відступ від лівого поля сторінки. У мовах з напрямом справа-наліво правий край абзацу має відступ від правого поля сторінки.

Для створення виступу, введіть додатне значення параметра Ліворуч і від'ємне значення параметра Перший рядок.

Формат - Абзац - Віступи та інтервали

Використання лінійок

Шаблони і стилі