Нумерація розділів

Ви можете змінити ієрархію заголовків або призначити рівень в ієрархії визначеному користувачем стилі абзацу. Можна також додавати нумерацію розділів або підрозділів до стилів абзацу для заголовків. Типово стиль абзацу "Заголовок 1" - верхній в ієрархії розділів.

Додавання автонумерації до стилю заголовка

  1. Виберіть команду Засоби – Нумерація розділів і перейдіть на вкладку Нумерація.

  2. У полі Стиль абзацу виберіть стиль заголовка, до якого потрібно додати номери розділів.

  3. У полі Номери виберіть бажаний стиль нумерації і натисніть кнопку Гаразд.

Щоб вилучити автоматичну нумерацію розділу з абзацу заголовка:

  1. Клацніть на початку тексту в абзаці заголовка, після номера.

  2. Натисніть клавішу Backspace, щоб вилучити номер.

Застосування призначеного для користувача стилю абзацу як заголовка

  1. Виберіть команду Засоби – Нумерація розділів і перейдіть на вкладку Нумерація.

  2. Виберіть призначений для користувача стиль у полі Стиль абзацу.

  3. У списку Рівень виберіть рівень заголовка, який слід призначити користувацькому стилю абзацу.

  4. Натисніть Гаразд.

Зміна рівнів структури нумерованих і маркірованих списків

Упорядкування розділів у Навігаторі