Обчислення в текстових документах

Можна вставити обчислення прямо в текстовий документ або текстову таблицю.

  1. Помістіть курсор у тому місці документа, куди потрібно вставити обчислення, і натисніть клавішу F2. Якщо йдеться про елемент таблиці, введіть знак рівності =.

  2. Введіть формулу обчислення, яке потрібно вставити, наприклад =10000/12, а потім натисніть клавішу Enter.

Також можна клацнути на панелі Формула піктограму Формула і вибрати функцію для формули.

Піктограма Примітка

Для створення посилань на комірки в таблиці Writer вкажіть адресу комірки або діапазон комірок в кутових дужках. Наприклад, для створення посилання на комірку A1 з іншої комірки введіть в комірку =<A1>.


Панель формул

Обчислення за складними формулами в текстових документах

Обчислення формули і вставка результату в текстовий документ

Обчислення суми для ряду комірок в таблиці

Обчислення у декількох таблицях