Сполучення клавіш для LibreOffice Writer

Ви можете використовувати сполучення клавіш, щоб швидко виконувати звичайні завдання в LibreOffice. У цьому розділі наведено список типових сполучень клавіш для LibreOffice Writer.

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Можна також використовувати загальні сполучення клавіш в LibreOffice.

Функціональні клавіші для LibreOffice Writer

Сполучення клавіш

Ефект

F2

Панель формул

+2

Вставити поля

F3

Завершення автотексту

+3

Редагування автотексту

Shift+F4

Виберіть наступну рамку

Ctrl+Shift+F4

Відкрити вид джерела даних

F5

Увімкнення/вимкнення навігатора

+Shift+F5

Включення Навігатора, перехід до номера сторінки

F7

Перевірка орфографії

+F7

Тезаурус

F8

Режим продовження

+F8

Увімкнення/вимкнення затінення полів

Shift+F8

Додатковий режим виділення

Ctrl+Shift+F8

Режим вибору блока

F9

Оновлення полів

+F9

Відображення полів

Shift+F9

Обчислити таблицю

+Shift+F9

Оновлення полів введення і списків введення

+F10

Увімкнення/вимкнення недрукованих символів

Вмикання/вимикання вікна Стилі

Shift+F11

Створити стиль

+F11

Фокус переноситься на поле Застосувати стиль

+Shift+F11

Оновлення стилю

F12

Нумерація увімкнена

+F12

Вставка або редагування таблиці

Shift+F12

Увімкнення маркерів

+Shift+F12

Виключення нумерації/маркерів


Сполучення клавіш для LibreOffice Writer

Сполучення клавіш

Ефект

+A

Вибрати все

+J

Вирівняти по ширині

+D

Подвійне підкреслення

+E

Вирівняти по центру

+A

Знайти і замінити

+Shift+P

Верхній індекс

+L

Вирівнювання вліво

+A

Вирівняти управо

+Shift+B

Нижній індекс

+A

Повернути останню дію

+0 (zero)

Застосувати стиль абзацу „Основний текст“

+1

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 1"

+2

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 2"

+3

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 3"

+4

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 4"

+5

Застосувати стиль абзацу "Заголовок 5"

+Дефіс(-)

Обчислює відібраний текст і копіює результат в буфер обміну.

+Дефіс(-)

М'які дефіси; перенесення, задані вами.

+Shift+знак мінус (-)

Нерозривний дефіс (не використовується для розставляння перенесень)

+знак множення * (тільки на цифровій клавіатурі)

Виконання поля макросу

+Shift+Tab

Нерозривні пропуски. Нерозривні пропуски не застосовуються для розставляння перенесень і не розтягуються при вирівнюванні тексту по ширині.

Shift+Enter

Розрив рядка без початку нового абзацу

+End

Ручний розрив стоірнки

+Shift+Enter

Розрив колонки в текстах з декількома колонками

+Enter

Вставлення нового абзацу без номера усередині списку. Не працює, коли курсор знаходиться в кінці списку.

+Enter

Вставка нового параграфу перед або після розділу чи перед таблицею.

Стрілка вліво

Переміщення курсора вліво

Shift+Стрілка вліво

Переміщення курсора з виділенням вліво

+Клавіші зі стрілками

Перехід до початку слова

+Shift+Клавіші зі стрілками

Виділення вліво по словах

Стрілка вправо

Переміщення курсора управо

Shift+Стрілка вправо

Переміщення курсора з виділенням управо

+Клавіші зі стрілками

Перехід до початку наступного слова

+Shift+Клавіші зі стрілками

Виділення управо по словах

Стрілка вверх

Переміщення курсора на один рядок вгору

Shift+Стрілка вверх

Виділення рядків у висхідному напрямі

Ctrl+Стрілка вверх

Перемістіть курсор на початок абзацу

+Shift+стрілка вгору

Вибрати до початку абзацу. Наступне натискання клавіші активує вибір до початку попереднього абзацу

Стрілка вниз

Переміщення курсору вниз на однин рядок

Shift+Стрілка вниз

Виділення рядків у низхідному напрямі

+Клавіші зі стрілками

Перемістіть курсор на початок наступного абзацу.

+Shift+стрілка вниз

Виділення до кінця абзацу. При наступному натисканні клавіші виділяється текст до кінця наступного абзацу

+A

Перехід на початок рядка

+Shift+P

Перехід з виділенням на початок рядка

+A

Перехід до кінця рядка

+Shift+P

Перехід і виділення до кінця рядка

Перехід до початку документа

+Shift+P

Перехід і виділення тексту на початок документа

Перехід до кінця документа

+Shift+P

Перехід і виділення тексту до кінця документа

+PageUp

Перемикання курсора між текстом і верхнім колонтитулом

+PageDown

Перемикання курсора між текстом і нижнім колонтитулом

Insert

Увімкнення/вимкнення режиму вставки

PageUp

Прокрутка на сторінку вгору

Shift+PageUp

Прокрутка документа на сторінку вгору з виділенням

PageDown

Прокрутка документа на екран вниз

Shift+PageDown

Прокрутка документа на екран вниз з виділенням

Видалити текст до кінця слова

+Shift+Backspace

Видалити текст до початку слова

У списку: видалення порожнього абзацу перед поточним абзацом

+Shift+P

Видаліть текст до кінця речення

+Shift+Backspace

Видалити текст до початку речення

+Tab

Наступний варіант автозавершення слів

+Shift+Tab

Використання попереднього варіанту автозавершення слів

+Shift+P

Вставка неформатованого тексту з буфера обміну.

+ подвійне клацання або +SHIFT+F10

Використовуйте цю комбінацію, щоб швидко прикріпити або відкріпити Навігатор, вікно Стилі або інші вікна


Сполучення клавіш для абзаців і рівнів заголовків

Сполучення клавіш

Ефект

+0 (zero)

Переміщення активного абзацу або виділених абзаців на один абзац вгору.

+Enter

Переміщення активного абзацу або виділених абзаців на один абзац вниз.

Tab

Переміщення заголовка у форматі "Заголовок Х" (Х = 1-9) вниз на один рівень у структурі.

Shift+Tab

Переміщення заголовка у форматі "Заголовок Х" (Х = 2-10) вгору на один рівень у структурі.

+Tab

3 секунди в режимі вставки, клавіша із стрілкою вставляє рядок/стовпець, + клавіша із стрілкою вставляє комірку.

Щоб змінити рівень заголовка з клавіатури, спочатку помістіть курсор перед заголовком.


Сполучення клавіш для таблиць в LibreOffice Writer

Сполучення клавіш

Ефект

+A

Якщо активна комірка порожня: вибирає цілу таблицю. Інакше: вибирає вміст активної комірки. При повторному натисненні виділяється вся таблиця.

+Home

Якщо активна комірка порожня: здійснюється перехід на початок таблиці. Інакше: при першому натисненні здійснюється перехід на початок активної комірки, при другому - на початок поточної таблиці, при третьому - на початок документа.

+End

Якщо активна комірка порожня: здійснюється перехід до кінця таблиці. Інакше: при першому натисненні здійснюється перехід в кінець активної комірки, при другому - в кінець поточної таблиці, при третьому - в кінець документа.

+Tab

Вставка позиції табуляції (тільки в таблицях). Залежно від використовуваного диспетчера вікон замість цього можна застосовувати клавіші +TAB.

+Клавіші зі стрілками

Збільшення/зменшення розміру стовпчика/рядка з правого/нижнього краю комірки

+Shift+Клавіші зі стрілками

Збільшення/зменшення розміру стовпчика/рядка на лівому/вищому краю комірки

+Клавіші зі стрілками

Аналогічно , але змінюється тільки активна комірка

+Shift+Клавіші зі стрілками

Аналогічно , але змінюється тільки активна комірка

+Shift+T

Видалення захисту комірок у всіх виділених таблицях. Якщо не виділена жодна таблиця, захист комірок знімається у всіх таблицях документа.

Shift++Del

Якщо виділено не всю комірку, то видаляється текст від курсора до кінця поточного речення. Якщо курсор встановлений на кінці комірки, і виділено не всю комірку, видаляється вміст наступної комріки.

Якщо ні одної цілої клітинки не виділено, а курсор знаходиться в кінці таблиці, абзац після таблиці буде видалено, якщо він не є останнім пунктом у документі.

При виборі однієї або декількох комірок видаляються цілі рядки, що містять ці комріки. При повному або частковому виборі всіх рядків віддаляється вся таблиця.


Сполучення клавіш для переміщення і зміни розмірів рамок, графічних та інших об'єктів

Сполучення клавіш

Ефект

Esc

Якщо курсор знаходиться усередині рамки тексту, а текст не виділений, клавіша Escape виділяє текстову рамку.

Якщо текстова рамка виділена, клавіша Escape прибирає курсор з рамки.

F2 або Enter, або будь-яка клавіша, що викликає появу символу на екрані

Якщо текстова рамка виділена, то курсор поміщається в кінець тексту в рамці. Якщо натискується будь-яка клавіша, що викликає появу символу на екрані, а документ знаходиться в режимі редагування, символ буде доданий до тексту.

+Клавіші зі стрілками

Переміщення об'єкта.

+Клавіші зі стрілками

Зміна розміру шляхом переміщення правого нижнього кута.

+Shift+Клавіші зі стрілками

Зміна розміру шляхом переміщення лівого верхнього кута.

+Tab

Виділення прив'язки об'єкту (у режимі зміни геометрії).