Номер сторінки

Вставляє поточний номер сторінки як поле в позицію курсору. Усталене налаштування для цього параметра використовує стильовий знак Номер сторінки.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Поле - Номер сторінки.


Якщо потрібно визначити інший формат або змінити номер сторінки, вставте поле за допомогою команди Вставка - Поля - Інші поля і встановіть потрібні параметри у діалоговому вікні Поля. Поле, вставлене за командою Номери сторінок, можна також відредагувати командою Зміни - Поля. Інформацію щодо зміни номерів сторінок див. у посібнику Номери сторінок.