Формула

Відкриває підменю, за допомогою якого можна вставити формулу в елемент таблиці. Помістіть курсор в елемент таблиці або в те місце документа, де повинен виводитися результат. Клацніть значок Формула і виберіть потрібну формулу в підміню.

Формула з'явиться в рядку введення. Щоб задати діапазон комірок у таблиці, виділіть потрібні комірки мишею. Посилання на відповідні комріки також з'являться в рядку введення. Введіть додаткові параметри, якщо це необхідно, і клацніть Застосувати, щоб підтвердити цей запис. Якщо відомий відповідний синтаксис, можна ввести формулу уручну. Це необхідно, наприклад, в діалогових вікнах Вставити поля і Редагування полів.

Піктограма

Формула

Звіт параметрів формули

Основні функції обчислення

Складання

+

Обчислює підсумок.

Приклад: <A1> + 8

Віднімання

-

Обчислює різницю

Приклад: 10 - <B5>

Множення

MUL або *

Обчислює добуток.

Приклад: 7 MUL 9

Розділення

DIV або /

Обчислює коефіцієнт

Приклад: 100 DIV 15


Основні функції в підменю

Сума

SUM

Обчислює суму вибраних комірок.

Приклад: SUM <A2:C2> показує суму значень у комірках з A2 до C2

Округлити

ROUND

Округлює число до заданої кількості десяткових знаків.

Приклад: Вираз 15.678 ROUND 2 виводить значення 15.68

Відсотки

PHD

Обчислює відсотки

Приклад. Вираз "10 + 15 PHD" виводить значення 10,15

Квадратний корінь

SQRT

Обчислює квадратний корінь.

Приклад. Вираз "SQRT 25" виводить значення 5,00

Ступінь

POW

Обчислює степінь числа.

Приклад. Вираз "2 POW 8" виводить значення 256,00


Оператори

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Роздільник елементів списку

|

Розділяє елементи списку.

Приклад використання списку:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Equal

EQ або ==

Перевіряє рівність двох значень. Якщо вони не рівні, результат дорівнює нулю, а якщо рівні, виводиться значення 1 (TRUE).

Приклад. Вираз "<A1> EQ 2" виводить значення 1, якщо вміст комірки A1 дорівнює 2.

Не дорівнюйте

NEQ або !=

Перевіряє нерівність вибраних значень.

Приклад. Вираз "<A1> NEQ 2" виводить значення 0 (FALSE), якщо вміст комріки A1 дорівнює 2.

Менш ніж або дорівнює

LEQ

Перевіряє, чи значення менше або дорівнює заданому значенню.

Приклад. Вираз "<A1> LEQ 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 менше або дорівнює 2.

Більше ніж або дорівнює

GEQ

Перевіряє, чи значення більше або дорівнює заданому значенню

Приклад. Виразя "<A1> GEQ 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 більше або дорівнює 2.

Менше

L

Перевіряє, чи значення менше від заданого значення

Приклад: Вираз "<A1> L 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 менше 2.

Більше

G

Перевіряє, чи значення більше від заданого значення

Приклад. Вираз "<A1> G 2" виводить значення 1 (TRUE), якщо вміст комірки A1 більше 2.

Логічне АБО

OR

Застосовує до значень логічну операцію АБО

Приклад. Вираз "0 OR 0" виводить значення 0 (FALSE), будь-яке інше - 1 (TRUE)

Логічний X АБО

XOR

Застосовує до значень логічну операцію виключне АБО

Приклад. Вираз "1 XOR 0" виводить значення 1 (TRUE)

Логічне І

AND

Застосовує до значень логічну операцію І

Приклад. Вираз "1 AND 2" виводить значення 1 (TRUE)

Логічне НІ

NOT

Застосовує до значень логічну операцію НЕ

Приклад. Вираз "NOT 1" (1 = TRUE) виводить значення 0 (FALSE)


Статистичні функції

You can choose from the following statistical functions:

Середнє значення

MEAN

Обчислює середнє арифметичне значень ділянки або списку.

Приклад. Вираз "MEAN 10|30|20" виводить значення 20

Мінімальне значення

MIN

Обчислює найменше значення ділянки або списку.

Приклад: Вираз MIN 10|30|20 виводить значення 10

Максимальне значення

MAX

Обчислює найбільше значення ділянки або списку.

Приклад. Вираз "MAX 10|30|20" виводить значення 30


Тригонометричні функції

You can choose from the following trigonometric functions:

Синус

SIN

Обчислює синус за радіанами.

Приклад: SIN (PI/2)

Косинус

COS

Обчислює косинус за радіанами.

Приклад: COS 1

Тангенс

TAN

Calculates the tangent in radians.

Приклад: TAN <A1>

Арксинус

ASIN

Обчислює арксинус в радіанах.

Приклад: ASIN 1

Арккосинус

ACOS

Обчислює арккосинус в радіанах.

Приклад: ACOS 1

Арктангенс

ATAN

Обчислює арктангенс в радіанах.

Наприклад: ATAN 1


Змінні для властивостей документа

Наступні властивості документа можна також знайти на вкладці Файл - Властивості - Статистика.

CHAR

Число символів у документі

WORD

Число слів у документі

PARA

Кількість абзаців у документі

GRAPH

Кількість графічних об'єктів в документі

TABLES

Кількість таблиць у документі

OLE

Кількість OLE-об'єктів у документі

PAGE

Повне число сторінок у документі


Задані значення

Число ПІ

Число ПІ

3.1415...

Константа Ейлера

E

2.71828...

True

TRUE

не рівний 0

False

FALSE

0