Посилання на комірку

Показує, в якому елементі таблиці знаходиться курсор.