Режим вибору

Виберіть з підменю режим вибору: звичайний або режим вибору блока.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Зміни - Режим вибору


У звичайному режимі вибору можна вибрати декілька рядків тексту разом з кінцями рядків.

У режимі вибору блока вибирається прямокутний блок тексту.